E-Sınav

Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınav Uygulama Kılavuzu

http://www.meb.gov.tr/sinavlar/dokumanlar/2018/MTKS_e_Sinav_Uygulama_Kilavuzu_2018.pdf

DİKKAT: 1. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararlarının gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir ve kamuoyuna duyurulur. 2. Bu kılavuz, 12 Aralık 2007 tarih ve 26728 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkındaki Kanun hükümleri, 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği, 2016 Eylül tarih ve 2708 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi ile Özel MTSK Modülü hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır. 3. MTSKS e-sınava başvuran kursiyerler bu kılavuzda yer alan hükümleri kabul etmiş sayılırlar. 4. Bu kılavuz 2018 yılından itibaren yürürlüğe girecektir.

 

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Dark_Red Dark_Blue

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction