Tubitak Katılım Belgesi

Read more »

Semineri Farklı Yerde Alma Dilekçesi

Read more »

2013 Eylül Ortalama Yükseltme SInavı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınıf tekrarına kalan veya zayıf dersi olanlar için tekrar ortalama yükseltme sınav hakkı tanındı. Sınıf tekrarına kalan veya zayıf dersi olanlar bu fırsatı değerlendirebilir. Sınavlara sadece bu öğretim... Read more »

Okul Temsilcisi Seçimi Yönetmeliği

Ek ve Değişiklikler: 1) EYLÜL 2006/2588 TD BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar   Amaç Madde 1– Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı İlköğretim ve orta öğretim kurumlarında Okul Öğrenci Meclislerinin... Read more »

Okul Temsilcisi Seçimi Dökümanları

Okul Temsilcisi Seçimi Dokümanları İndirmek için tıklayınız. Read more »