Home > Selim-celik > Meb – Eokul

2013 Eylül Ortalama Yükseltme SInavı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınıf tekrarına kalan veya zayıf dersi olanlar için tekrar ortalama yükseltme sınav hakkı tanındı. Sınıf tekrarına kalan veya zayıf dersi olanlar bu fırsatı değerlendirebilir. Sınavlara sadece bu öğretim yılındaki derslerden zayıf dersi olanlar başvurabilecek. Haziran ayındaki ortalama yükseltme sınavlarında olduğu gibi başarılı dersten de

Read More

ORTALAMA YÜKSELTME VE SORUMLULUK SINAVLARI – 2013

Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavları ile ilgili soru-cevap şeklinde hazırladığım yazımı paylaşıyorum. "Ortalama Yükseltme Sınavı ne demek? Sorumluluk Sınavı ne demek? Hangisine başvurmak gerekir? Hangisine girmek zorunludur? Bu sınavlarda en az kaç almak gereklidir?..." gibi pek çok sorunuzun cevabını bu yazımda bulacaksınız... ORTALAMA YÜKSELTME VE SORUMLULUK SINAVLARI  

Read More

E-Okul Not Değiştirme

E okul üzerinde öğrencilerin notlarını değiştirme, e okul not değiştirmem sistemi, e okul not değiştirme , e okul not değiştirme   Öncelikle belirtmeliyim ki e okul notlarınızı anne ve babanızı kandırmak için değiştirmeniz kesinlikle önerilmez. E okul üzerinden not değiştirme belli bir zaman dilimi için yapılır.Çünkü aslında onları değil kendinizi

Read More

Okul Temsilcisi Seçimi Yönetmeliği

Ek ve Değişiklikler: 1) EYLÜL 2006/2588 TD BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar   Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı İlköğretim ve orta öğretim kurumlarında Okul Öğrenci Meclislerinin kuruluş ve işleyişine ilişkin usûl ve esasları belirlemektir. Kapsam Madde 2- Bu Yönerge, Millî

Read More